گستربام

تولید کننده عایق های رطوبتی

تولید کننده عایق های رطوبتی

محصولات

روکش پلی اتیلن ایزوگام به عنوان لایه ای محافظ شناخته می شود که در برابر تابش نور خورشید و برخی از فاکتور های دیگر، از ایزوگام محافظت خواهد کرد.