• دارنده استاندارد CE اروپا
  • دارنده استاندارد ملی ایران
  • 10 سال ضمانت کتبی کارخانه و بیمه ایران
ایزوگام گستر بام دلیجان 17 ساله شد .