• دارنده استاندارد CE اروپا
  • دارنده استاندارد ملی ایران
  • 10 سال ضمانت کتبی کارخانه و بیمه ایران
Contact Information

At the end of the main boulevard , industrial Town 5 km of Esfahan Rd , Delijan / IRAN , P.B: 37915-353 
Tel: +98 86 444 33210
Mobile: +98 918 166 4218
Mail: info@gostarbam.com